Ciężarówki (rozdział)

Rozdział zawiera następujące strony:

Ciężarówka (samochód ciężarowy) – samochód przeznaczony do przewozów towarów i ładunków.

Rodzaje samochodów ciężarowych wydzielają na podstawie kilka kryteriów: ładowność, typ nadwozia, oś oraz układ kabiny ze względu na oś przednią. Oprócz ładowności we właściwościach ciężarówki zazwyczaj odznacza się możliwa waga ogólna (siła ciężkości) buksowanej przyczepy.

<b>Zmodernizowana ciężarówka Daimlera, 1914 rok</b>Zmodernizowana ciężarówka Daimlera, 1914 rok

Według ładowności samochody ciężarowe dzielą się na następujące klasy:

W zależności od typu nadwozia samochody ciężarowe dzielą się na następujące rodzaje:

Budowa samochodu ciężarowego zazwyczaj składa się z podwozia, silnika, transmisji, kabiny, placówki do rozmieszczenia ładunków i urządzeń, zawieszenia, wałów i kół. Również mogą być pneumatyczne, hydrauliczne, wodne i elektryczne systemy. Schemat układowy ciężarówki jest zazwyczaj przedstawiony dwoma kombinacjami: kabina za silnikiem i kabina nad silnikiem.

Za pierwszą ciężarówkę uważa się motoryzowany wózek do przewozu ładunków, stworzony przez Gottlieba Daimlera i jego partnera Wilhelma Maybacha w 1891 roku. Do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden z egzemplarzy pierwszych samochodów ciężarowych. Natomiast na podstawie schematów z archiwum kompanii Mercedes-Benz zbudowano kopię pierwszej ciężarówki świata.

Rozdziały: ciężarówki, Producenci ciężarówek, Rodzaje techniki.

edytować rozdział "Ciężarówki" Edytować stronę "Ciężarówki"