Długość wysięgu

Długość wysięgu – wielkość wysięgu, liczy się od najwyższego punktu wysięgnika do miejsca jego osadzenia.

edytować stronę "Długość wysięgu" Edytować stronę "Długość wysięgu"